* * This theme styles the visual editor to resemble the theme style, * specifically font, colors, icons, and column width. */ Servicii «

Servicii

Sistemul informaţional de evidenţă a gazului SI-GAZ

FUNCŢIONALITATE
SI-GAZ pentru consumatorii industriali

 • Evidenţa consumatorilor industriali;
 • Evidenţa echipamentului de calcul al beneficiarului;
 • Calcularea consumului de gaz;
 • Tarificarea consumului de gaz:
  • Procesarea facturilor;
  • Procesarea plăţilor şi calculul datoriilor;
  • Procesarea amenzilor şi procesele de stingere a datoriilor.
 • Raportarea amplă a situaţiei consumului de gaz şi a situaţiei financiare.

SI-GAZ pentru consumatorii casnici

 • Evidenţa consumatorilor casnici rezidenţi;
 • Evidenţa consumului de gaz individual;
 • Evidenţa echipamentului de contorizare individual;
 • Calcularea consumului de gaz:
  • Procesarea facturilor;
  • Procesarea plăţilor şi calculul datoriilor;
  • Procesarea reducerilor pentru consumatori defavorizaţi social.
 • Raportarea amplă a situaţiei consumului de gaz şi a situaţiei financiare.

BENEFICII
Profitabilitate sporita
Informarea rapidă şi promptă la situaţia plăţilor consumatorilor (ex: balanţa contabilă în timpi reali, informaţia analitică despre datorii şi plăţi), oferă posibilitatea de a urmări situaţia financiară a unui consumator şi de a întreprinde acţiuni ferme pentru recuperarea sumelor restante.
Ca rezultat se obţine reducerea considerabilă a pierderilor beneficiarului, cauzate de neefectuarea plăţilor – fenomen ce afectează direct profitabilitatea beneficiarului. Acest aspect se manifestă pozitiv şi la funcţia de recuperare a datoriilor, prin vizibilitatea tuturor proceselor şi a stării acestora cu privire la datorii.

Eficienţa de lucru sporită
Integrarea cu modulele contabile automatizate, reduce probabilitatea generării erorilor, care pot decurge pe parcursul procesării consumului de gaz, reduce durata de pregătire a facturilor spre plată datorită faptului că SI-GAZ transferă în regim automat datele de intrare spre sistemele de contabilitate, spaţiu unde decurg procesele de evidenţă financiară şi emisie plăţi. Prin urmare, se asigură într-un timp oportun livrarea facturilor spre plată şi o colectare rapidă a plăţilor consumatorilor.

Management eficient
SI-GAZ produce un impact pozitiv asupra managementului companiei. Toate subdiviziunile întreprinderii pot opera conform operaţiunilor şi proceselor standardizate. Conţinutul, precum şi forma informaţiei despre consumul de gaz şi cererea de consum planificată, sunt standardizate, pentru a oferi o analiză exactă, dar şi un management eficient al beneficiarului.

SI-GAZ ca bază pentru alte sisteme de reducere a costurilor
Implementarea SI-GAZ serveşte ca precondiţie pentru integrarea altor sisteme informaţionale fundamentale, în interiorul companiei, ca spre exemplu – sisteme de management automatizat. În cadrul SI-GAZ, datele sunt inregistrate şi colectate în timpul proceselor de montare, demontare şi verificare a contoarelor la locul de consum, aspect care înlătură necesitatea procesării multiple a datelor în cazul instalării sistemului de management operaţional.

Cerinţele faţă de sistemul de facturare:

Organizaţiile se află într-un proces continuu de reorientare a strategiei şi a operaţiunilor pentru a face faţă cu succes provocărilor unui mediu de afaceri tot mai costisitor. Istoric, reducerea costurilor de facturare reprezenta o provocare cu puţine opţiuni viabile – pana acum!

Ca urmare a angajamentului şi concentraţiei noastre în industria de facturare, am păstrat o constantă concentrare pe cerinţele esenţiale ale clienţilor noştri. Mesajul constant al clienţilor noştri este să păstrăm sistemul deschis, să îi conferim capacitatea de suplinire a aşteptărilor în creştere, dar şi să păstrăm accesibilitatea acestuia.

Cu recentele progrese în domeniul tehnologiei informaţiei, precum securitatea datelor, tehnologiile distribuite şi creşterea randamentului prelucrării datelor, facem mai mult cu mai puţin. Clienţii noştri cer ca noi să avem rolul de prestator primordial de informaţii şi tehnologii strategice. Pentru a sprijini această transformare radicală, Infosapr Integrator lucrează cu parteneri TI de renume, pentru a sprijini filozofia şi esenţa sistemului de billing.

Servicii profesioniste oferite

Mai întâi, să recunoaştem că actualizarea produselor software şi a sistemelor informatice nu este niciodată o sarcină uşoară. Există un artefact informaţional ce trebuie transferat de la sistemul vechi la cel nou, precum şi noi procese de a învăţa despre cum să profităm de progresele în tehnologie.

Infosapr Integrator înţelege că timpul dumneavoastră este valoros, astfel încât suntem încântaţi să oferim servicii profesioniste low-cost direct de la producător, pentru ca sistemul să opereze în plină forţă şi siguranţă. Dezvoltarea noastră de produse dedicate şi personalul de suport tehnic proiectează sistemul nostru pentru a se potrivi afacerii dumneavoastră. Arhitectura produsului nostru permite prestarea serviciilor de întreţinere, mentenanţă şi consultanţă specializată.

Infosapr

Softexpert

Contact

Infosapr Integrator SRL

 • MD2012, str. Sciusev 76/6, et.2
 • email: office@infosapr.md